Tot nu toe coach ik vooral kunstenaars en professionals in de culturele sector en creatieve industrie. In mijn coaching staat hun professionele ontwikkeling centraal. Om mijn vaardigheden als coach verder te versterken en verbreden volg ik een opleiding bij het coach college van de Baak

 

doelgroepen:

  • kunstenaars
  • adviseurs in de cultuureducatie
  • docenten kunstvakonderwijs (intervisie)
  • master en bachelor studenten kunstvakonderwijs

 

Adviseurschap stond de afgelopen twee decennia centraal in mijn werk. Als adviseur werk ik voor onderwijs- en kunstinstellingen, beleidsmakers en overheid. Mijn kennisgebieden zijn cultuureducatie, fondsenwerving, cultuureducatie beleid, internationalisering & intercultureel werken (Intercultural Development Inventory®, IDI® gecertificeerd)

doelgroepen:

  • scholen (po, vo, so) en schoolbesturen
  • hbo kunstvakonderwijs
  • kunstinstellingen (educatie)
  • beroepsverenigingen (culturele sector)
  • overheid