Tot nu toe coach ik vooral kunstenaars en professionals in de culturele sector en creatieve industrie. In mijn coaching staat hun professionele ontwikkeling centraal. Om mijn vaardigheden als coach verder te versterken en verbreden volg ik een opleiding bij het coach college van de Baak. In principe kan iedereen die met een (coach)vraag komt over persoonlijke ontwikkeling bij mij terecht.