Werkervaring

2022

Landelijk Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst. (LKCA) 

Coach en begeleider bij het onderzoekstraject voor de leergemeenschap cultuureducatie en chronisch zieke kinderen

 

2022

Cultuurhelden, Delft

Ontwerper en trainer van het programma Bekwamer voor de Klas (webinars) over diversiteit en inclusie en het geven van kunstlessen.


sinds 2019

Master Musical Leadership, Conservatorium van Amsterdam, Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam

Docent

Master Elective Music for an Inclusive Society, Conservatorium van Amsterdam, Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam

Ontwikkelaar en Docent


2016 - 2018

Master Kunsteducatie, Fontys Hogeschool, Tilburg

Docent eerste jaar
Begeleider voor studenten uit het tweede jaar (meesterstuk)


Het Vijfde Seizoen

Functie: moderator 

Taak: het leiden van reflectiegesprekken naar aanleiding van het werk van 'artists in residence' met patiënten als onderdeel van een bijscholing workshop voor psychiaters tijdens en na hun opleiding. 

 

Sinds 2012

Cultuur-Ondernemen

Functie: trainer, docent

 

Taak: het voorbereiden en uitvoeren van diverse workshops en lessen over onderhandelingstechniek, acquisitie, productontwikkeling en profilering. Doelgroepen, kunstenaars, kunstenaar-docenten (Breitneracademie, Conservatorium Amsterdam), modemakers (Amsterdam Fashion Week special)  en ontwerpers (Driving Dutch Design programma). Tijdens en na hun opleiding.  (freelance opdrachten)

 

Sinds 2005

MOCCA, Amsterdam

 

(sinds 2018) senior adviseur schoolbesturen (po, so en vo)
(sinds 2018) Trainer 'Becoming, Belonging, Believing' training van het Europe in Perspective programma.
(2017 - 2018) Deelnemer stuurgroep' Europe in Perspective: International Co-operation in Cultural Learning'.
BKJ – German Federation for Arts Education and Cultural Learning, Remscheid, BRD
(2016) moderator tijdens de Europese Unie 'Conference on the Fostering and Development of Talent' in Bratislava op 12 en 13 september 2016. 
Trainer van de Toolbox C-zicht, procesgerichte didactiek voor kunsteducatie.
Docent Post HBO Cultuurbegeleider i.s.m.  met het Marnix Opleidingscentrum, Utrecht  en KunstCentraal, Bunnik.
Trainer cursus Interne Cultuur Coördinator (ICC).
(Sinds 2013) coördinator MoccaAcademie. Verantwoordelijk voor de coördinatie ontwikkeling en deels uitvoering van het programma voor training, netwerkbijeenkomsten, onderzoek en publicaties van Mocca.
(tot 2013) Accountmanager verantwoordelijk voor de begeleiding van scholen primair onderwijs bij het formuleren en implementeren van cultuureducatie beleid.

Mede opsteller van de rapporten ‘Internationalisering van Cultuureducatie’ en ‘Community Arts en Cultuureducatie.
Ontwikkelaar van tools voor fondsenwerving, draagvlak ontwikkelen en projectmanagement in het Onderwijs.
Ontwerper van en trainer in de cursus Fondsenwerving in het Onderwijs van de MoccaAcademie.
Ontwerper van en trainer in de workshop acquisitie voor culturele instellingen en kunstenaars.
Organisator van de jaarlijkse Cultuureducatie in Amsterdam dag voor onderwijs en de culturele sector (workshops, keynotes en presentaties).
Adviseur voor de regeling internationalisering van de gemeente Amsterdam
(2012-2013) Mede organisator van de netwerk dag over Community Arts en cultuureducatie in samenwerking met CAL-XL
(2012) Projectleider voor de aanvraag i.h.k.v. de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor de gemeente Amsterdam, in samenwerking met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling.  .
(2007) Projectleider Meer Cultuur op School in samenwerking met het Amsterdams Fonds voor de Kunst.


Sinds 2003

Stichting Cre8 East Africa (https://vimeo.com/44189053) 

Functie: initiatiefnemer, organisatie- en projectleider, trainer en docent

Taak: het initiëren en coördineren van cultuur educatieve uitwisselingsprojecten in samenwerking met lokale organisaties in Oost Afrika.

(vanaf 2021) ontwikkelen en uitvoeren van het trainingsprogramma Cre8 Masterclass in samenwerking met de Change the Game Academy en YADEN East Africa. Een professionaliseringstraject voor jonge kunstenaars in Oost -Afrika.

(vanaf 2016) trainer in het Cre8 in 8 trainingsprogramma voor jonge groepsleiders en jonge kunstenaars in Oost-Afrika. (2016 Kisumu, Kenia en Gulu, Oeganda, 2017/ 2018 Moshi, Tanzania, 2019 Kigali, Rwanda)
(2008 - 2016) Ontwikkelen, ontwerpen, schrijven en publiceren van de ‘Cre8 Methode’ een handleiding voor cultuureducatie en ontwikkeling in een internationaal perspectief, i.s.m. Sami Gathii (Nederland/ Kenia), Alphonce Omolo (Kenia/ Tanzania) en Janneke Tigchelaar (Nederland)
(2011- 2012) Engage, Educate, Xpand project. Muziektheater project met ex-kind soldaten en andere jonge oorlogsslachtoffers in Noord Oeganda.
(2009 - 2010) Engage, Empower, Exchange project in Moshi, Tanzania. Theatervoorstellingen met 45 (ex) straatkinderen uit Noord Tanzania. Reeks voorstellingen in Tanzania en Kenia.
(2007) TripL’EX Project in Yala Kenia. Uitwisseling met theaterschool Koperen Kees in Poeldijk, Westland.
(2006) The Next Step Project in Dunga, Kenia. (Uitwisseling met scholen in Amsterdam, Bergen op Zoom, Uitgeest en Hilversum).
(2003 – 2005) research en voorbereiding in Kenia en Nederland ter voorbereiding op het eerste project


(2004 – 2012) Stichting Voortgezette opleiding Docent Dansexpressie (VODD)

Stichting Strooom, Amsterdam

Functie: Zakelijk/ artistiek leider, docent, projectleider

Taak: aansturen van team van docenten (5). Uitzetten en uitvoeren van inhoudelijk, strategisch en financieel beleid samen met team en bestuur. Projectleider nieuwe producten.

 

2004 - 2014

Beroepskunstenaars In de Klas (BIK), Amsterdam, Zwolle, Rotterdam

Functie: docent, lid selectie commissie en examinator

Taak: verzorgen van de lessen projectmanagement, acquisitie, voorbereiding op de beroepspraktijk en voeren van selectie tussenevaluatie- en afstudeer gesprekken. (freelance opdracht)

 

2011- 2015

Lid van het internationale netwerk van experts op het gebied van cultuureducatie ICE net. Mede ontwikkelaar van de self–assesment tool voor kunstenaar-docenten, Trak4A.

 

2010 -2011

Mocca, Cultuur + Ondernemen

Projectmedewerker voor Artists in Cultural Education (AiCE) project. Ontwikkelingsproject door cultuureducatie instellingen en kunstenaars uit diverse Europese landen onder leiding van Cultuur - Ondernemen, Amsterdam

(gedetacheerd)

 

2008 - 2009

Mocca, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Coördinator regeling internationale cultuureducatie. Verantwoordelijk voor het adviseren en begeleiden van scholen en of besturen voor voortgezet onderwijs die een aanvraag willen doen in het kader van de regeling internationale cultuureducatie van de gemeente Amsterdam. Daarnaast adviseur voor de gemeente en de door haar aangestelde beoordelingscommissie voor deze regeling.

 

2005

Inkr8, Amsterdam

Functie: projectleider en docent/trainer

Taak: opzetten en deels uitvoeren van (onderwijs)trajecten die conflicthantering (mediation) training combineren met theater, dans en film. Ontwikkelen van passende methodiek.

 

2005

Papaverstudio’s, Amsterdam

Functie: directeur

Taak: uitvoeren van de doelstelling de papaverstudio’s een werkplaats voor startende choreografen en dansers te maken. Dagelijkse leiding.

 

2004 - 2005

Kunstweb, Amsterdam

Functie: Projectmanager

Taak: het initiëren en coördineren van diverse kunsteducatie projecten in onderwijs en maatschappelijke instellingen te Amsterdam.

 

CATch project, Amsterdam

Functie: Projectmanager en docent

Taak: het managen (deels uitvoeren) van een drietal kunsteducatie projecten voor Amsterdamse ‘risicojongeren’ waarbij een welzijn of onderwijs instelling samenwerkt met een culturele instelling volgens een door CATch ontwikkelde opzet.

 

1990 – 2006

Docent theaterdans, dansexpressie, lezingen dansgeschiedenis, trainingen en workshops op

het gebied van dans, choreografie en spel

 

1991-2006

Stichting Balletclub, Uitgeest

Functie: dansdocent / artistiek leider

Taak: Het verzorgen van lessen en voorstellingen voor zes groepen, 110 kinderen, 4 tot 16 jaar

 

2001-2005

Kunstweb, Amsterdam

Functie: Productmanager Jeugd Podium

Taak: aansturen van ongeveer 40 professionele docenten en projectleiders van een cursusafdeling en activiteiten afdeling (projecten). Uitzetten en uitvoeren van inhoudelijk, strategisch en financieel beleid.

 

2000-2004

Stichting Theater Organisatie voor Vluchtelingenkinderen (TOV), Amsterdam

Functie: Projectleider /choreograaf / docent

Taak: organiseren, begeleiden en uitvoeren van kunsteducatie projecten voor en door kinderen uit diverse asielzoekers centra in Nederland. Aansturen van het docenten en vrijwilligers team.

 

1999-2001

Kunstweb, Amsterdam

Functie: Coördinator Jeugd dans-, theater- en musicalcursussen

Taak: aansturen van ongeveer 35 professionele docenten en begeleiders. Uitzetten en uitvoeren van inhoudelijk, strategisch en financieel beleid.

 

1998-1999

Kunstweb, Amsterdam

Functie: Interim Hoofd afdeling danscursussen

Taak: : aansturen van ongeveer 35 professionele docenten en begeleiders. Uitzetten en uitvoeren van inhoudelijk, strategisch en financieel beleid. Managen van fusie en reorganisatie proces.

 

1991-2001

CKV 'tKlooster, Harderwijk

Functie: Coördinator afdeling dans

Taak: : aansturen van ongeveer 5 professionele docenten en begeleiders. Uitzetten en uitvoeren van inhoudelijk en strategisch beleid.

 

1998– 1999

Inspectie Kunstzinnige Vorming

Lid van de werkgroep ‘Inrichtingsplan dans’ resulterend in het inrichtingsplan ‘De pas er in’ .

 

1991 - 1999

Stichting Amateur dans Noord-Holland

Functie: Voorzitter en redactie lid van de ‘Dans & Ballet Info’, Kwartaalblad voor

dansdocenten en amateur dansers in de provincie Noord-Holland.

 

1998 - 1999

De Kunst, het centrum voor amateurkunst in de provincie Noord- Holland.

Lid van de beleidsadviesraad.

 

1992 - 1996

LOKV

Lid van de beleidsadviesgroep werelddans.

 

1990 – 1992

KLIM kindertheater, Amsterdam, danser, acteur.