sinds 2023

PleinC, Haarlem

Senior adviseur en trainer.

Ontwikkelaar en trainer van de training 'Financiering Amateurkunstgroepen'.

 

DOK I Cultuurhelden, Delft

Coach van het cultuurhelden team

Trainer en docent

 

Landelijk Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Utrecht. 

Ontwikkelaar en trainer voor de basiscursus intermediairs kunsteducatie.

 

Driving Dutch Design, Amsterdam.

Workshopleider.

 

CMK Hoeksche Waard

Trainer (co-teaching voor het VO)

 

sinds 2022

Fontys Academy of the Arts (FAA), Tilburg.

Adviseur van het transitie-team.

Projectleider IKE (interdisciplinaire kunsteducatie modulen) team.

Projectleider I-POPart (professionaliseringstraject participatieve kunst).

Senior docent, coach en intervisiebegeleider.

 

2022

Landelijk Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst. (LKCA), Utrecht.

Coach en begeleider bij het actieonderzoekstraject voor de leergemeenschap cultuureducatie en chronisch zieke kinderen

 

DOK I Cultuurhelden, Delft

Ontwerper en trainer van het programma Bekwamer voor de Klas (webinars) over diversiteit en inclusie en het geven van kunstlessen.


sinds 2019

Conservatorium van Amsterdam, Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam

Docent Master Musical Leadership.

Ontwikkelaar en Docent, Master Elective Music for an Inclusive Society.

Ontwikkelaar van het seminar 'Taking Responsibilty'. 

Docent Opleiding Docent Muziek (ODM)

 


2016 - 2018

Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg

Master Kunsteducatie, docent eerste jaar
Begeleider voor studenten uit het tweede jaar (meesterstuk)


Het Vijfde Seizoen

Moderator 

Leiden van reflectiegesprekken naar aanleiding van het werk van artists in residence met patiënten als onderdeel van een bijscholing workshop voor psychiaters tijdens en na hun opleiding. 

 

Sinds 2012

Cultuur+Ondernemen

trainer, docent

 

Voorbereiden en uitvoeren van diverse workshops en lessen over onderhandelingstechniek, acquisitie, productontwikkeling en profilering. Doelgroepen, kunstenaars, kunstenaar-docenten (Breitneracademie, Conservatorium Amsterdam), modemakers (Amsterdam Fashion Week special) en ontwerpers (Driving Dutch Design programma). Tijdens en na hun opleiding.  (freelance opdrachten)

 

Sinds 2005

MOCCA, Amsterdam

 

sinds 2018

Senior adviseur schoolbesturen (po, so en vo)

Trainer Becoming, Belonging, Believing training van het Europe in Perspective programma.

 

2017 - 2018

Deelnemer stuurgroep' Europe in Perspective: International Co-operation in Cultural Learning'.
BKJ – German Federation for Arts Education and Cultural Learning, Remscheid, BRD

 

2016

Moderator tijdens de Europese Unie 'Conference on the Fostering and Development of Talent' in Bratislava op 12 en 13 september 2016. Trainer van de Toolbox C-zicht, procesgerichte didactiek voor kunsteducatie.

Docent Post HBO Cultuurbegeleider i.s.m.  met het Marnix Opleidingscentrum, Utrecht  en KunstCentraal, Bunnik.
Trainer cursus Interne Cultuur Coördinator (ICC).


Sinds 2013

Coördinator MoccaAcademie. Verantwoordelijk voor de coördinatie ontwikkeling en deels uitvoering van het programma voor training, netwerkbijeenkomsten, onderzoek en publicaties van Mocca.


Tot 2013

 • Accountmanager verantwoordelijk voor de begeleiding van scholen primair onderwijs bij het formuleren en implementeren van cultuureducatie beleid.
 • Mede opsteller van de rapporten ‘Internationalisering van Cultuureducatie’ en ‘Community Arts en Cultuureducatie.
 • Ontwikkelaar van tools voor fondsenwerving, draagvlak ontwikkelen en projectmanagement in het Onderwijs.
 • Ontwerper van en trainer in de cursus Fondsenwerving in het Onderwijs van de MoccaAcademie.
 • Ontwerper van en trainer in de workshop acquisitie voor culturele instellingen en kunstenaars.
 • Organisator van de jaarlijkse Cultuureducatie in Amsterdam dag voor onderwijs en de culturele sector (workshops, keynotes en presentaties).
 • Adviseur voor de regeling internationalisering van de gemeente Amsterdam.

 


2012-2013

Mede organisator van de netwerk dag over Community Arts en cultuureducatie in samenwerking met CAL-XL

 

2012

Projectleider voor de aanvraag in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor de gemeente Amsterdam, in samenwerking met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling.  

 

Adviseur voor de gemeente Aalsmeer. Advies over het opzetten  een steunpunt voor cultuureducatie en vrijetijdscultuuraanbod.


2007

Projectleider Meer Cultuur op School in samenwerking met het Amsterdams Fonds voor de Kunst.


Sinds 2003

Stichting Cre8 East Africa

 

Initiatiefnemer, organisatie- en projectleider, trainer en docent.

Initiëren en coördineren van cultuur educatieve uitwisselingsprojecten in samenwerking met lokale organisaties in Oost Afrika.

 

 • Vanaf 2021 Ontwikkelen en uitvoeren van het trainingsprogramma Cre8 Masterclass in samenwerking met de Change the Game Academy en YADEN East Africa. Een professionaliseringstraject voor jonge kunstenaars in Oost -Afrika.
 • Vanaf 2016 Trainer in het Cre8 in 8 trainingsprogramma voor jonge groepsleiders en jonge kunstenaars in Oost-Afrika. (2016 Kisumu, Kenia en Gulu, Oeganda, 2017/ 2018 Moshi, Tanzania, 2019 Kigali, Rwanda)
 • 2008 - 2016 Ontwikkelen, ontwerpen, schrijven en publiceren van de ‘Cre8 Methode’ een handleiding voor cultuureducatie en ontwikkeling in een internationaal perspectief, i.s.m. Sami Gathii (Nederland/ Kenia), Alphonce Omolo (Kenia/ Tanzania) en Janneke Tigchelaar (Nederland)2011- 2012 Engage, Educate, Xpand project. Muziektheater project met ex-kind soldaten en andere jonge oorlogsslachtoffers in Noord Oeganda.
 • 2009 - 2010  Engage, Empower, Exchange project in Moshi, Tanzania. Theatervoorstellingen met 45 (ex) straatkinderen uit Noord Tanzania. Reeks voorstellingen in Tanzania en Kenia.
 • 2007 TripL’EX Project in Yala Kenia. Uitwisseling met theaterschool Koperen Kees in Poeldijk, Westland.
 • 2006 The Next Step Project in Dunga, Kenia. (Uitwisseling met scholen in Amsterdam, Bergen op Zoom, Uitgeest en Hilversum).
 • 2003 – 2005 Research en voorbereiding in Kenia en Nederland ter voorbereiding op het eerste project

 

2004 – 2012

Stichting Voortgezette opleiding Docent Dansexpressie (VODD)

Stichting Strooom, Amsterdam

 

Zakelijk/ artistiek leider, docent, projectleider

Aansturen van team van docenten (5). Uitzetten en uitvoeren van inhoudelijk, strategisch en financieel beleid samen met team en bestuur. Projectleider nieuwe producten.

 

2004 - 2014

Beroepskunstenaars In de Klas (BIK), Amsterdam, Zwolle, Rotterdam

 

Docent, lid selectie commissie en examinator

Taak: verzorgen van de lessen projectmanagement, acquisitie, voorbereiding op de beroepspraktijk en voeren van selectie tussenevaluatie- en afstudeer gesprekken. (freelance opdracht)

 

2011- 2015

Lid van het internationale netwerk van experts op het gebied van cultuureducatie ICE net. Mede ontwikkelaar van de self–assessment tool voor kunstenaar-docenten, Trak4A.

 

2010 -2011

Mocca, Cultuur+Ondernemen

 

Projectmedewerker voor Artists in Cultural Education (AiCE) project. Ontwikkelingsproject door cultuureducatie instellingen en kunstenaars uit diverse Europese landen onder leiding van Cultuur - Ondernemen, Amsterdam

(gedetacheerd)

 

2008 - 2009

Mocca, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van Amsterdam

 

Coördinator regeling internationale cultuureducatie. Verantwoordelijk voor het adviseren en begeleiden van scholen en of besturen voor voortgezet onderwijs die een aanvraag willen doen in het kader van de regeling internationale cultuureducatie van de gemeente Amsterdam. Daarnaast adviseur voor de gemeente en de door haar aangestelde beoordelingscommissie voor deze regeling.

 

2005

Inkr8, Amsterdam

 

Projectleider en docent/trainer

Opzetten en deels uitvoeren van (onderwijs)trajecten die conflicthantering (mediation) training combineren met theater, dans en film. Ontwikkelen van passende methodiek.

 

2005

Papaverstudio’s, Amsterdam

 

Directeur

Dagelijkse leiding en uitvoeren van de opdracht om de Papaverstudio’s een werkplaats voor startende choreografen en dansers te maken. 

 

2004 - 2005

Kunstweb, Amsterdam

 

Projectmanager

Het initiëren en coördineren van diverse kunsteducatie projecten in onderwijs en maatschappelijke instellingen te Amsterdam.

 

CATch project, Amsterdam

Projectmanager en docent

 

Het managen (deels uitvoeren) van een drietal kunsteducatie projecten voor Amsterdamse ‘risicojongeren’ waarbij een welzijn of onderwijs instelling samenwerkt met een culturele instelling volgens een door CATch ontwikkelde opzet.

 

1990 – 2006

ZZP

 

Docent theaterdans, dansexpressie, lezingen dansgeschiedenis, trainingen en workshops op

het gebied van dans, choreografie en spel

 

1991-2006

Stichting Balletclub, Uitgeest

 

Dansdocent & artistiek leider

Het verzorgen van lessen en voorstellingen voor zes groepen, 110 kinderen, 4 tot 16 jaar

 

2001-2005

Kunstweb, Amsterdam

 

Productmanager Jeugd Podium

Aansturen van 40 professionele docenten en projectleiders van een cursusafdeling en activiteiten afdeling (projecten). Uitzetten en uitvoeren van inhoudelijk, strategisch en financieel beleid.

 

2000-2004

Stichting Theater Organisatie voor Vluchtelingenkinderen (TOV), Amsterdam

 

Projectleider /choreograaf / docent

Organiseren, begeleiden en uitvoeren van kunsteducatie projecten voor en door kinderen uit diverse asielzoekers centra in Nederland. Aansturen van het docenten en vrijwilligers team.

 

1999-2001

Kunstweb, Amsterdam

 

Coördinator Jeugd dans-, theater- en musicalcursussen

Aansturen van ongeveer 35 professionele docenten en begeleiders. Uitzetten en uitvoeren van inhoudelijk, strategisch en financieel beleid.

 

1998-1999

Kunstweb, Amsterdam

 

Interim Hoofd afdeling danscursussen

Aansturen van ongeveer 35 professionele docenten en begeleiders. Uitzetten en uitvoeren van inhoudelijk, strategisch en financieel beleid. Managen van fusie en reorganisatie proces.

 

1991-2001

Centrum voor de Kunsten, 'tKlooster, Harderwijk

 

Coördinator afdeling dans

Aansturen van team professionele docenten en begeleiders. Uitzetten en uitvoeren van inhoudelijk en strategisch beleid.

 

1998– 1999

Inspectie Kunstzinnige Vorming

 

Lid van de werkgroep ‘Inrichtingsplan dans’ resulterend in het inrichtingsplan ‘De pas er in’ .

 

1991 - 1999

Stichting Amateur dans Noord-Holland

 

Voorzitter en redactie lid van de ‘Dans & Ballet Info’, Kwartaalblad voor

dansdocenten en amateur dansers in de provincie Noord-Holland.

 

1998 - 1999

De Kunst, het centrum voor amateurkunst in de provincie Noord- Holland.

 

Lid van de beleidsadviesraad.

 

1992 - 1996

LOKV

 

Lid van de beleidsadviesgroep werelddans.

 

1990 – 1992

KLIM kindertheater, Amsterdam

 

Danser, acteur.

 

1985 -1990

NVIH-COC Friesland

Landelijk Homo Jongeren Overleg (LHJO)

 

Agoog en counselor in opleiding.

Vrijwilliger, het opzetten van culturele activiteiten voor LHBT+ jongerengroepen.